• upload/web/51/512800/slide/2015/08/08/06/18/143903269436.jpg
  • upload/web/51/512800/slide/2015/08/08/06/56/143903496690.jpg
  • upload/web/51/512800/slide/2015/08/08/07/01/143903526038.jpg
  • upload/web/51/512800/slide/2015/08/08/06/34/143903369265.jpg
  • upload/web/51/512800/slide/2015/08/08/06/40/143903404170.jpg
Trụ sở chính:

- Doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG G-LINK

- Điện thoại: 0915.26.36.36 / 093.669.5555

- Email: banhang.glink@gmail.com

- Website: http://vienthongmienbac.com

- Thời gian làm việc: từ 8h đến 18h (từ thứ 2 - thứ 7)

(Xem trên bản đồ)