BÁO GAS KHÔNG DÂY KS-338A (TẦN  SỐ 433 MHz)

-23%

Giá niêm yết: 420.000
Giá:320.000
Báo trộm 8 vùng không dây 8 vùng có dây KARASSN KS-858E

-4%

Giá niêm yết: 2.200.000
Giá:2.100.000
Báo trộm 16 vùng không dây 4 vùng có dây KARASSN KS-899

-5%

Giá niêm yết: 2.000.000
Giá:1.900.000
BÁO TRỘM THÔNG MINH KHÔNG DÂY 8 VÙNG KARASSN KS-269C

-7%

Giá niêm yết: 1.280.000
Giá:1.180.000
BÁO TRỘM THÔNG MINH KHÔNG DÂY 8 VÙNG KARASSN KS-258B2

-8%

Giá niêm yết: 1.180.000
Giá:1.080.000
BÁO TRỘM HỒNG NGOẠI ĐỘC LẬP KS-60B

-18%

Giá niêm yết: 550.000
Giá:450.000
PIN SẠC DÙNG CHO BỘ KS-899/KS-899GSM

-23%

Giá niêm yết: 420.000
Giá:320.000
BỘ THU PHÁT SÓNG TẦM XA CHO 24 ĐẦU DÒ KS-55B

-6%

Giá niêm yết: 1.450.000
Giá:1.350.000
REMOTE ĐIỀU KHIỂN KHÔNG DÂY KS-12B

-40%

Giá niêm yết: 250.000
Giá:150.000
CÒI BÁO ĐỘNG KHÔNG DÂY KS-70A

-18%

Giá niêm yết: 550.000
Giá:450.000
BÁO KHÓI KHÔNG DÂY SS168 (TẦN SỐ 433 MHz)

-27%

Giá niêm yết: 370.000
Giá:270.000
ĐẦU DÒ HỒNG NGOẠI CÓ DÂY (OUTDOOR) KS-208T

-13%

Giá niêm yết: 720.000
Giá:620.000
CÔNG TẮC TỪ KHÔNG DÂY KS-21AW

-37%

Giá niêm yết: 270.000
Giá:170.000
ĐẦU DÒ HỒNG NGOẠI KHÔNG DÂY (INDOOR) KS-307DCT

-28%

Giá niêm yết: 350.000
Giá:250.000
ĐẦU DÒ HỒNG NGOẠI KHÔNG DÂY ỐP TRẦN KS-308XCT

-20%

Giá niêm yết: 480.000
Giá:380.000
CẢM BIẾN KHÓI CÓ DÂY AH-0311-4

-27%

Giá niêm yết: 370.000
Giá:270.000
CÒI BÁO ĐỘNG CÓ DÂY H-207

-37%

Giá niêm yết: 270.000
Giá:170.000
CÒI BÁO ĐỘNG CÓ DÂY S-626

-37%

Giá niêm yết: 270.000
Giá:170.000