Bộ đàm cầm tay Icom IC-UV90

-14%

Giá niêm yết: 1.050.000
Giá:900.000
Bộ đàm cầm tay YANTON T650

-7%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá:1.250.000
Call: 0915.26.36.36
Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-3217

-9%

Giá niêm yết: 2.100.000
Giá:1.900.000
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Máy bộ đàm Motorola VX388IP66

-4%

Giá niêm yết: 3.450.000
Giá:3.300.000
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Máy bộ đàm HYT TC-508U

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000